Služby

Ekonomický systém WIN PROLUC

   Ako zmluvný predajca zabezpečujeme predaj, základný servis a poradenstvo pre softwarový balík WIN PROLUC, vrátane organizovania hromadných školení, seminárov a konzultácií podľa potrieb zákazníka. Ponúkame Vám výkonný modulárny systém určený pre malé a stredné podniky s tradíciou od roku 1990. WIN PROLUC je určený pre počítače pracujúce v prostredí systému MS Windows 9x/NT/2000/XP a okrem širokých možností vedenia komplexnej podnikovej agendy poskytuje užívateľom i príjemný a produktívny komfort pri práci s počítačom. V cene balíka získate pravidelné legislatívne aktualizácie a podporu (hotline).

Vyberte si pre Vás najvhodnejšiu zostavu z ponuky nasledovných programov:

Krabica Podvojné účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Faktúry
Sklad
Majetok
Mzdy
Autoservis
Registračné PC pokladne
Manažérsky panel
Viac firemné a sieťové verzie

Hairline

   Okrem "krabicových" programov systému WIN PROLUC vieme pre Vás zabezpečiť aj špecifické komplexné riešenia na "kľúč" podľa zadania zákazníka. Tieto riešenia väčšinou nadväzujú na ekonomické moduly systému WIN PROLUC ako fakturácia a podvojné účtovníctvo. Rozsah riešenia projektu, termín dodávky projektu a ceny projektu, sú riešené vzájomnou dohodou s klientom.

Reklama