Služby

Outsourcing

   Využívanie outsourcingu je výhodne pre podniky, ktoré sa chcú venovať výlučne rozvoju svojej podnikateľskej činnosti a ostatné nevyhnutné práce súvisiace s chodom podniku, ponechajú v správe našej spoločnosti. Naša spoločnosť ponúka prevzatie garancie za dodanie ľudí, ktorí budú mať všetky predpoklady a vedomosti potrebné pre spravovanie dohodnutých činností. Outsourcing je obzvlášť výhodný pre novozaložené spoločnosti, ktoré si nemôžu dovoliť zamestnať stálych zamestnancov na plný pracovný úväzok. V prípade že nie ste spokojní s tým, že výkonnosť Vašich pracovníkov časom klesá, skúste ich nahradiť našimi. Úspora nákladov na zamestnancov, ktorí nie sú plnohodnotne využití vo Vašej firme, je prvým významným krokom, prečo rozmýšľať o využití našich služieb.

Vieme zabezpečiť:

  • evidenciu dokladov a správu kartoték
  • styk s bankou
  • riadenie zamestnancov a kontrolu ich práce
  • kontrolu splatnosti pohľadávok
  • spracovanie daňových priznaní a styk s daňovými úradmi
  • a mnoho ďalších služieb spojených s podnikaním
Hairline

Temporary Staff

   Využite dočasné pridelenie zamestnanca na riešenie špecifických požiadaviek Vašej spoločnosti. Flexibilné časové modely Vám zabezpečia pracovnú silu či už na vyskúšanie si novej pracovnej pozície a jej efektívnosť pre Vašu spoločnosť, alebo zabezpečenie dočasnej výpomoci pri plnení náhlej zákazky.
   Tieto služby poskytujeme po vzájomnej dohode s klientom a presnom špecifikovaní požiadaviek kladených na odbornosť personálu


Temporary Execute

   Služba Temporary Execute je vhodná pre klientov keď, pracovné potreby a potreby na realizáciu prác sú v trvaní iba niekoľko hodín denne. Či už pri nečakanej práce neschopnosti vlastných zamestnancov, na prekrytie času zamestnaneckých a materských dovoleniek zamestnancov, keď zamestnanci nestačia pokryť vlastnú prevádzku klienta počas nárazových alebo sezónnych prác. Vieme poskytnúť aj kontrolu vykonaných prác zástupcom, prítomným na mieste realizácie.