Služby

Informačné systémy PROOF-ISOZ

   Informačné systémy PROOF-ISOZ sú komplexným riešením automatizácie spracovania ekonomických, logistických procesov pri riadení a kontrole podnikateľských subjektov a rozpočtových organizácií.

Svojou štruktúrou poskytujú prispôsobiteľnosť organizačnej štruktúre spoločnosti, čo ich predurčuje na nasadenia veľkosťou pre rôzne podnikateľské subjekty a organizácie od menších až po tie najväčšie.

Informačné systémy sú založené na modulárnom riešení, kde jednotlivé moduly systému sú medzi sebou previazané a tak tvoria komplexné riešenie. Dokážu však pracovať aj samostatne. Zo základných modulov môžeme v skratke spomenúť nasledovné:

Účtovníctvo, faktúry, pokladňa, mzdy a personalistika, administrácia, banka, register firiem, majetok, meranie energií a mnoho ďalších.
V nasledujúcom je možné vidieť ukážku užívateľských rozhraní v moduloch účtovníctvo a meranie energií.

obr01        obr02        obr03

Modul meranie energií

   Cieľom pri návrhu a realizácii tohto projektu bolo dať používateľom do ruky nástroj, ktorý je jednoduchý na obsluhu, pritom ale obsahujúci podľa možnosti všetko, čo pracovník potrebuje. Výsledkom vývoja je produkt spĺňajúci uvedenú špecifikáciu.

Tento modul rieši komplexné požiadavky užívateľov pre odpočet a prerozdeľovanie všetkých druhov energií s výslednou fakturáciou jednotlivým odberateľom. Samotný modul meranie energií je určený pre veľkosklady, bytové družstvá a mestské bytové podniky, prípadne jednotlivé bytové domy.

Celý systém PROOF-ISOZ/Meranie energií je prepojiteľný s ostatnými modulmi PROOF-ISOZ, najmä však s účtovníctvom a fakturáciou, čo umožňuje jeho široké uplatnenie.

obr01        obr02